Skolotāji arī izmanto videospēles

Games&Learning pētnieki ir veikuši skolotāju aptauju, kuri bērnu apmācības procesā izmanto videospēles, par to efektivitāti.

Mūsdienās, ļoti bieži tiek rakstīts par problēmām, kuras ir saistītas ar videospēlēm, bet daudz retāk tiek pieminēti pētījumi, kuri atspoguļo videospēļu efektivitāti un pozitīvo pusi.

Games&Learning pētījumu centru, tas ļoti ieinteresēja un viņi nolēma veikt dziļu analīzi, kā arī publicēt iegūtos materiālus. Par iemeslu pētījumam, kalpoja pretrunas par videospēļu izmantošanu mācību procesā. Pētījuma galvenais mērķis – kā videospēļu izmantošana iespaido atpalikušos skolniekus.

Mēs jūs iepazīstināsim ar dažiem pētījuma rezultātiem.

Pirmais jautājumu bloks skāra apmācības saturu, kurās tiek izmantotas videospēles.

Aptaujas laikā, skolotāji, kuri savā darbā izmanto videospeles, atzīmēja, ka pārsvarā videospēles, viņi izmanto to materiālu apgūšanai, kuri netilpst standarta mācību programmā, kā arī stundās, kuras sagatavošanai tiek izmantots individuālais mācību materiāls vai arī valsts standarts mācību materiāli.

Turklāt, daudziem skolotājiem, ciparu spēles, tāpat kā mācību grāmata, paliek instruments, kurš ir vērsts satura pamatu apgūšanai. Neskatoties uz to, ka daudzi skolotāji atzīst lielo, videospēļu efektivitāti, līdz šīm brīdim nav konkrētu ziņu, cik lielā mērā skolnieki ir spējīgi apgūt mācību vielu.

Pētījums apliecināja arī to, ka ļoti maz skolotāju izmanto ciparu spēles ar mērķi novērtēt skolnieku zināšanas, neskatoties uz to, ka spēļu veidotāju domas ir pretējas, viņi uzskata, ka spēles spēlē lielu lomu zināšanu novērtēšanā, jo videospēles tiek uzskatītas par mācību plāna daļu, nevis atsevišķu elementu.

Deivs Makkuls uzskata, ka mūsdienās spēles tiek izmantotas, lai palīdzētu atpalikušajiem skolniekiem daudz labāk apgūt mācību vielu. Pēc viņa domām, tagad vairs neviens nešaubās par to, cik efektīva ir spēļu izmantošana apmācības procesā, ka tām ir milzīga loma visā izglītības sistēmā un, ka pagaidām ir tikai viens neatrisināts jautājums: kādu tieši lomu tās spēlē un kā pareizi tās izmantot. Spēles dod mums iespēju sasniegt augstu domāšanas līmeni un apgūt sarežģītas darbības.

Ja runājam par standarta zināšanu apgūšanu, tad jāsaka, ka tikai neliela daļa aptaujāto respondentu, kuri izmanto spēles, kontrolē zināšanu apgūšanas līmeni. Pēc tam, viņi iegūtos datus izmanto, lai atkārtotu nesaprotamo vielu, kura izraisa grūtības skolniekiem.

Vēl mazāks, aptaujāto skolotāju skaits, izmanto spēles lai izliktu gala atzīmi, kura atspoguļo skolnieka sekmes mācību stundas vai lielāka. mācību laika posma beigās.

Nav nekāds brīnums, ka mūsdienu spēļu veidotāji, kas nodarbojas ar atzīmju sistēmu veidošanu, uztraucas par to, vai skolotāji ir gatavi, kaut ko tādu izmantot savā darbā.

Ja spriež pēc aptaujas rezultātiem, tad atbildē ir jā.

Samērā liels skolotāju skaits, kas klasē izmanto spēles atbildēja, ka izmanto atzīmju sistēmu, kura ir pieejama spēles beigās. Bet, aptuveni ceturtā daļa skolotāju atbildēja, ka viņi vispār nevērtē bērnu sekmes, ja mācību procesā tiek izmantotas videospēles.

Daudzi skolotāji atzīmēja, ka videospēļu ieviešana ir uzlabojusi labāku skolnieku mācību vielas apguvi, veicinājusi viņu sadarbību gan ar skolotājiem, gan ar citiem skolotajiem.

Tātad, viens no pēdējiem pētījumiem liecina to, ka videospēles ir spējīgas palīdzēt skolniekiem labāk apgūt mācību vielu, bet ir vēl palikuši jautājumi, kurus ar steigu vajag risināt.